Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5047320

Δίκτυο Ασφαλούς Πρόσβασης Επιχειρησιακών Μέσων ΛΣΕΛΑΚΤ στο Δίκτυο ΥΝΑΝΠ και Αναβάθμιση Δικτυακής Υποδομής Αρχηγείου ΛΣΕΛΑΚΤ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 5/3/2020
Η πράξη περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της δικτυακής και μηχανογραφικής υποδομής του Φορέα, με γνώμονα την επίτευξη υψηλών επιπέδων ταχύτητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας κατά την πρόσβαση των χρηστών (εσωτερικών και εξωτερικών) στις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες. Παράλληλα, θα ενισχυθούν σημαντικά η ασφάλεια και η ακεραιότητα των ψηφιακών δεδομένων, αλλά και η προστασία των συστημάτων έναντι σφαλμάτων των χρηστών και πιθανών κακόβουλων ενεργειών, βελτιώνοντας ουσιαστικά τη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος ενεργός και παθητικός δικτυακός εξοπλισμός στα τρία (03) κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΝΑΝΠ, θα αναβαθμιστεί η υποδομή (μηχανογραφική, ηλεκτρομηχανολογική, υποστηρικτική) του κέντρου δεδομένων του Φορέα, ενώ για την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων και κακόβουλων ενεργειών θα εγκατασταθούν σύγχρονα συστήματα ασφαλείας υψηλών επιδόσεων, καθώς και σύστημα διαχείρισης πόρων και χρηστών.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 1/10/2020
  • Προυπολογισμός: 7.500.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €