Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5049901

Απλοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών του Οίκου Ναύτου

  • Ημερομηνία Ένταξης: 26/3/2020
Ενιαία ευφυούς πλατφόρμα για την επιχειρησιακή στρατηγική του Οίκου Ναύτου

Η Πράξη έχει οριζόντιο χαρακτήρα.. Αντικείμενο είναι η απλούστευση και ηλεκτρονικοποίηση των νέων διαδικασιών του Οίκου Ναύτου τόσο των εσωτερικών διαδικασιών όσο και των διαδικασιών με εξωστρεφή χαρακτήρα οι οποίες συνδέονται με παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους  και ειδικότερα την Ευαίσθητη Κοινωνική Ομάδα των ΑμΕΑ. Οι νέες αυτές διαδικασίες έχουν προκύψει από την «Ένταξη του Οίκου Ναύτου στον ΕΟΠΥΥ» (Νόμος υπ΄αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012)). 

Ο Οίκος Ναύτου είναι Δικαιούχος, Κύριος της Πράξης (Έργου) και Φορέας Λειτουργίας & Συντήρησης της Πράξης.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 1/10/2020
  • Προυπολογισμός: 190.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 19.964,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €