Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5067271

Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 29/6/2020
Το Πρόγραμμα Δι@ύγεια (νόμος 3861/2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας. Το σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ βρίσκεται σε συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία από τον Οκτώβριο του 2010 ικανοποιώντας καθημερινά την ανάγκη των πολιτών για διαφάνεια στον Δημόσιο Βίο. Εξυπηρετεί περί τους 5.000 Φορείς ενώ κατά μέσο όρο πραγματοποιούνται περί τα 2εκατομμύρια αναζητήσεις από 190.000 χιλιάδες μοναδικούς χρήστες σε εβδομαδιαία βάση. Έως σήμερα έχουν αναρτηθεί περί τα 40 εκατομμύρια έγγραφα καταλαμβάνοντας περίπου 20ΤeraByte χώρο στις υποδομές του έργου. Ο μέσος όρος των αναρτήσεων κυμαίνεται από 15.000 έως 30.000 αναρτήσεις ημερησίως. Η τρίτη (Διαύγεια ΙΙΙ) έκδοση του προγράμματος Διαύγεια, θα εμπλουτίσει τις εφαρμογές του Προγράμματος Διαύγεια ΙΙ, θα αποδώσει προστιθέμενη αξία στο Πρόγραμμα ενισχύοντας την ανοικτότητα των δεδομένων και την συμμετοχική και προσωποποιημένη πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 3/11/2020
  • Προυπολογισμός: 1.322.460,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €