Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5070781

Ψηφιοποίηση αρχείου γάμων και διαζυγίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

  • Ημερομηνία Ένταξης: 9/3/2021
Αντικείμενο της Πράξης είναι η περαιτέρω ψηφιοποίηση του αρχείου γάμων και διαζυγίων για τις περιόδους 1951-1991 και 1920-1955 αντίστοιχα, και της εισαγωγής των στοιχείων αυτών στο Υποσύστημα Γάμων και Διαζυγίων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Σ.Η.Δ.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, καθώς πολλά αιτήματα των πολιτών που προσέρχονται στο Γραφείο Γάμων και Διαζυγίων αφορούν σε περιόδους προγενέστερες του 1992 για τους γάμους και του 1956 για τα διαζύγια, για τις οποίες δεν υπάρχουν ψηφιοποιημένα αρχεία και συνεπώς η απαιτούμενη πληροφορία δεν είναι εύκολα και γρήγορα ανακτήσιμη με συνέπεια τον αυξημένο χρόνο εξυπηρέτησης των πολιτών. Σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η δραστική εξοικονόμηση του χρόνου και η βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών, αναφορικά με αιτήματα που σχετίζονται με πιστοποιητικά γάμου και διαζυγίων, καθώς με την ολοκλήρωσή της εκτιμάται πώς θα επιτευχθεί η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των σχετικών αιτημάτων των πολιτών σε ποσοστό σχεδόν 100% σε χρόνο απόκρισης μόλις λίγων λεπτών, έναντι αρκετών ωρών, που απαιτούνταν στο παρελθόν.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 12/5/2021
  • Προυπολογισμός: 799.998,40 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €