Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5035507

Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων Ηλεκτρονικό Πινάκιο

  • Ημερομηνία Ένταξης: 19/2/2021
Η 1η Δράση: «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα», αφορά στην υλοποίηση ενός δικτύου παροχής υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, καλύπτοντας τις ανάγκες των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων (Πρωτοδικεία και Εφετεία), του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του ανακριτικού έργου (Πρωτοδικεία και Εισαγγελίες) και των αιτημάτων δικαστικής συνδρομής. Η 2η Δράση: «Υπηρεσίες ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των Δικαστηρίων», αφορά την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου θα γίνεται η δημοσίευση σε πραγματικό χρόνο της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των Δικαστηρίων της χώρας στο διαδίκτυο, στους ενδιαφερόμενους (δικηγόροι, πολίτες κλπ.). Τα αναμενόμενα άμεσα οφέλη του έργου είναι πολύ σημαντικά, καθώς το έργο θα έχει ως αποτέλεσμα να: • Εκσυγχρονίσει την εσωτερική οργάνωση, λειτουργία και επικοινωνία των Δικαστικών Φορέων της χώρας. • Αναβαθμίσει την ποιότητα και την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης • Συμβάλει στην διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς του Δημοσίου. • Αυξήσει την διαφάνεια στη λειτουργία του δικαστικού συστήματος. • Παράσχει αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και επαγγελματίες της χώρας.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 12/5/2021
  • Προυπολογισμός: 16.720.807,28 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €