Δημόσια διαβούλευση της Ε.Ε. σχετικά με τις ανάγκες διαδικτυακών ταχυτήτων και ποιότητας μετά το 2020

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/09/2015
Δημόσια διαβούλευση της Ε.Ε. σχετικά με τις ανάγκες διαδικτυακών ταχυτήτων και ποιότητας μετά το 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοίμασε μια δημόσια διαβούλευση για να εξετάσει τις ανάγκες διαδικτυακών ταχυτήτων και ποιότητας μετά το 2020.

Tο «Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη»[1], που εγκρίθηκε το 2010, καθόρισε τους στόχους για την εγκατάσταση και τη χρησιμοποίηση των ευρυζωνικών συνδέσεων μέχρι το 2020[2]. Αυτοί σταδιακά εξελίχθηκαν σε σημείο αναφοράς για τη δημόσια πολιτική. Πέντε χρόνια μετά, η εγκατάσταση ευρυζωνικών συνδέσεων έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη, στο 68% των νοικοκυριών της ΕΕ προσφέρονταν (στα τέλη του 2014) τεχνολογίες σταθερής τηλεφωνίας νέας γενιάς (NGA) τουλάχιστον 30 Mbps. Ωστόσο, η χρησιμοποίηση συνδέσεων άνω των 100 Mbps στο εγγύς μέλλον εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση, καθώς έως το τέλος του 2014 είχαν καταγραφεί μόλις 2,7 συνδρομές ανά 100 άτομα, πράγμα που αντιστοιχεί στο 6% των κατοικιών και ενέχει από μόνο του πολύ σημαντικές γεωγραφικές διακυμάνσεις.

Επιπλέον, οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι ανάγκες συνδεσιμότητας αυξάνονται συνεχώς, ακόμη και εκτός κατοικιών ή εργασίας, πράγμα που οφείλεται κυρίως στις επικοινωνίες μέσω βίντεο. Το διαδίκτυο των πραγμάτων, η οικονομία των δεδομένων, η αφθονία περιεχομένου, οι ολοένα φθηνότερες κινητές συσκευές και οι πολλαπλές χρήσεις τους αναμένεται ότι θα επιταχύνουν αυτή την τάση για κάθε κατηγορία χρηστών (π.χ. νοικοκυριά, επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί), καθιστώντας τη διαθεσιμότητα των ευρυζωνικών συνδέσεων και την εύκολη αναβάθμιση δικτύων σημαντικό παράγοντα για μια ακμάζουσα ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.

Σκοπός της διαβούλευσης είναι να αξιολογηθούν και να κατανοηθούν καλύτερα οι ανάγκες διαδικτυακών ταχυτήτων με σκοπό να διαμορφωθεί μια δημόσια πολιτική για τις επενδύσεις στην εγκατάσταση μακρόπνοων δικτύων συνδεσιμότητας και να διασφαλιστεί ότι όλοι οι χρήστες, π.χ. νοικοκυριά, επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί, μπορούν να ωφεληθούν από την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.

Αυτή η δημόσια διαβούλευση απευθύνεται σε όλους τους φορείς (πολίτες, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, δημόσιες αρχές κ.λπ.) και σε όλους τους κλάδους που έχουν συμφέρον να διασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη των μελλοντικών αναγκών τους σε διαδικτυακή συνδεσιμότητα.

Η διαβούλευση είναι ξεκίνησε ήδη από τις 11 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2015.

Ποιοι καλούνται να συμμετάσχουν

  • Πολίτες
  • Εκπρόσωποι του βιομηχανικού και επιχειρηματικού κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, από όλους τους τομείς: τηλεπικοινωνίες, μέσα ενημέρωσης, τεχνολογίες, εκπαίδευση, αυτοκινητοβιομηχανία, ενέργεια, παροχή υπηρεσιών, ηλεκτρονικό εμπόριο, υγειονομική περίθαλψη, κ.λπ.
  • Ενώσεις εκπροσώπησης και πλατφόρμες της ΕΕ
  • Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
  • Δημόσιες αρχές
  • Εκπρόσωποι του κλάδου της έρευνας και της ακαδημαϊκής κοινότητας

Η συμμετοχή στην διαβούλευση πραγματοποιείται διαδικτυακά με την συμπλήρωση σχετικών ερωτημάτων μέσα στο ερωτηματολόγιο που είναι αναρτημένο από την Ε.Ε. στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/1021c759-48a6-4662-9f83-1d51fc1833bc?draftid=86e7e152-bc94-4520-9877-d8460ac8bbe1&surveylanguage=EL&serverEnv=

Διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου:

Ορισμένα από τα παρακάτω ερωτήματα κάνουν διάκριση μεταξύ των σταθερών και κινητών συνδέσεων. Ως σταθερή σύνδεση νοείται η σύνδεση σε σταθερή θέση, π.χ. στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας (και όχι κατ’ ανάγκη με σταθερή γραμμή). Ως κινητή σύνδεση νοείται η σύνδεση που παρέχεται σε μεμονωμένα άτομα ή αντικείμενα «σε κίνηση», π.χ. όταν μετακινούνται από και προς τον τόπο εργασίας, όταν ταξιδεύουν, όταν πραγματοποιούν αγορές σε εμπορικά κέντρα, όταν βρίσκονται σε γήπεδα, κ.λπ.

Οι περισσότερες από τις ερωτήσεις που ακολουθούν έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να μπορούν να απαντηθούν από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και περιέχουν τεχνικές λεπτομέρειες διαφόρων επιπέδων. Ορισμένα ερωτήματα, ωστόσο, είναι πιο περίπλοκα και απευθύνονται κυρίως σε συμμετέχοντες που έχουν βαθιά γνώση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της συνδεσιμότητας και της μελλοντικής τους εξέλιξης.

Το έγγραφο που επισυνάπτεται στην πλατφόρμα του ερωτηματολογίου παρέχει ορισμούς/παραδείγματα των χαρακτηριστικών συνδεσιμότητας, καθώς και περαιτέρω τεκμηρίωση, που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα ορισμένες από τις ερωτήσεις.

Διαφάνεια

Δηλώστε αν απαντάτε ως μεμονωμένο άτομο ή εκφράζετε τις απόψεις μιας οργάνωσης. Η Ε.Ε ζητά  από τις συμμετέχουσες οργανώσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Διαφάνειας. Οι απαντήσεις μη εγγεγραμμένων οργανώσεων δημοσιεύονται χωριστά από τις απαντήσεις των εγγεγραμμένων.

Περισσότερα:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-needs-internet-speed-and-quality-beyond-2020

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/qa-commission-launches-360deg-review-telecoms-rules-and-seeks-views-about-future-needs-internet[1] COM(2010) 245 τελικό

[2] Το 2010, το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη έθεσε τρεις «στόχους ευρυζωνικότητας»:

  • Βασική ευρυζωνική σύνδεση για όλους τους πολίτες μέχρι το 2013·
  • Κάλυψη: δίκτυα νέας γενιάς (NGN) (30 Mbps ή περισσότερο) για όλους έως το 2020·
  • Απορρόφηση: το 50% των νοικοκυριών να διαθέτει συνδρομές 100 Mbps ή υψηλότερες μέχρι το 2020.