Ημερίδα ενημέρωσης για τη δράση ICT4GROWTH

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/02/2013
Ημερίδα ενημέρωσης για τη δράση ICT4GROWTH

Με επιτυχία και πολυπληθή συμμετοχή 300 περίπου επιχειρήσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών καθώς και Φορέων του Δημόσιου Τομέα πραγματοποιήθηκε,  την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 στο ξενοδοχείο Electra Hotel Palace στην Πλάκα, η ενημε-ρωτική εκδήλωση για τη δράση  ICT4GROWTH: "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης και παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η δράση ICT4GROWTH είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες επιχειρηματικά δράσεις κρατικών ενισχύσεων του Ε.Π. με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 120 εκατομμύρια ευρώ, δεδομένου ότι οι επιμέρους στόχοι της δράσης, όπως, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας με την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών και την δυνατότητα της εμπορικής τους αξιοποίησης, ταυτίζονται με τους άμεσους στόχους για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας με την δημιουργία νέων επενδύσεων στη χώρα.

Η επίσημη έναρξη της ενημέρωσης του κοινού για τη δράση καθώς και ο προσδιορισμός του χρονικού πλαισίου υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος, μεταξύ άλλων, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης και ολοκλήρωσης συγκεκριμένων "μεγάλων έργων"  από τον χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών που εντάσσονται στο Ε.Π. στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Ακολούθησε η τοποθέτηση 3 Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, συγκεκριμένα των κ. κ. Γ. Γιανούση,  Μ. Δασκαλάκη, και  Β. Μάγκλαρη που ήταν προσκεκλημένοι στην εκδήλωση, ενώ με την εισήγηση εκπροσώπου συλλογικού φορέα από τον χώρο των Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος του προγράμματος.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας και την αύξηση των θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα  της ανάπτυξης  κρίσιμων τομέων της οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός, η ενέργεια, οι υπηρεσίες υγείας, η πρωτογενής αγροτική παραγωγή, το περιβάλλον, οι ψηφιακές υποδομές, οι επικοινωνίες, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες Logistics, η ναυτιλία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Για την καλύτερη εφαρμογή και τη διευκόλυνση υλοποίησής της πραγματοποιήθηκε μια διεξοδική παρουσίαση του διαχειριστικού πλαισίου της δράσης από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της δράσης, "Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ" και ακολούθησε συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες - επενδυτές σε 4 κύκλους  παράλληλων εργαστηρίων, με θεματικές ενότητες προερχόμενες από τους προαναφερόμενους τομείς της οικονομίας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των συμπερασμάτων από τους συντονιστές των 4 εργαστηρίων και την εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων που προέκυψαν από τις τοποθετήσεις εκπροσώπων συλλογικών φορέων και το ενδιαφερόμενο κοινό. 

Σχετικά Αρχεία