Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5045164

Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών ΣΕΦΔ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 28/6/2019
Με την υλοποίηση του παρόντος έργου, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου Συστήματος Εποπτείας του Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ). Πιο συγκεκριμένα, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών, αφενός θα έχει την δυνατότητα εντοπισμού της θέσης πομπών (νόμιμων ή μη, καθώς και αυτών που προκαλούν παρεμβολές) ακόμα και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και, αφετέρου, θα υποστηρίζει την ΕΕΤΤ στο σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των δημοσίων φορέων οι οποίοι αξιοποιούν ή/και βασίζονται σε δορυφορικές συχνότητες για την δραστηριοποίησή τους στον χώρο των δορυφορικών και λοιπών διαστημικών υπηρεσιών, καθώς και των πολιτών-καταναλωτών οι οποίοι (δύνανται να) λαμβάνουν δορυφορικές υπηρεσίες, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζει τις διεθνείς συνεργασίες της ΕΕΤΤ σε θέματα υπηρεσιών διαστήματος. Το έργο θα συμβάλει στην ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε δίκτυα νέας γενιάς (NGN), θα αποτελέσει μία σύγχρονη υποδομή για αμοιβαία επωφελή συνεργασία με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις, και θα ενισχύσει τη διεθνή θέση της Ελλάδας στο χώρο των δορυφορικών υπηρεσιών.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 2/9/2022
  • Προυπολογισμός: 3.750.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €