ΕΣΠΑ 2021-2027

Έργο/Πράξη: 5031738

Ανάπτυξη συστήματος για την ασφαλή παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΔΑΕ προς πολίτες και επιχειρήσεις

  • Ημερομηνία Ένταξης: 19/11/2018
Το έργο αφορά στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού αλλά και στην ανάπτυξη των απαραίτητων εφαρμογών ώστε: - Να αναβαθμιστούν τα υφιστάμενα συστήματα και εξ’ αυτού η επιχειρησιακή δυνατότητα της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει στις νέες αυξανόμενες απαιτήσεις της ασφάλειας ηλεκτρονικών επικοινωνιών. - Να παρέχονται προσωποποιημένες, ολοκληρωμένες διαδραστικές υπηρεσίες προς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους (δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων, αρχείων και εγγράφων, ανταποκρινόμενοι σε αντίστοιχα αιτήματα της ΑΔΑΕ στο πλαίσιο σχετικών ελέγχων, καθώς και παρακολούθησης της εξέλιξης των σχετικών υποθέσεων μέσω κατάλληλων ειδοποιήσεων). - Να παρέχονται προσωποποιημένες, ολοκληρωμένες διαδραστικές υπηρεσίες προς πολίτες (δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω ειδικών προσυμπληρωμένων φορμών τα αιτήματά / καταγγελίες τους προς την ΑΔΑΕ και να παρακολουθούν την εξέλιξή τους μέσω σχετικών μηνυμάτων μέσω της διαδικτυακής της πύλης). - Να εξασφαλιστεί η συνεργασία και διαλειτουργικότητα με υφιστάμενα εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα. - Να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα του διαδικτυακού τόπου της ΑΔΑΕ από ΑΜΕΑ, ακόμα και με τη χρήση εναλλακτικών συσκευών. - Να παρέχεται η δυνατότητα διερεύνησης καταγγελιών πολιτών και επιχειρήσεων για τυχόν παρεμβολές στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών και γενικότερα στην εκδήλωση επιθέσεων στα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 1/7/2021
  • Προυπολογισμός: 549.320,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €