Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027

Δημοσιεύεται το τελικό σχέδιο του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός (ΠΨηΜετ) 2021-2027

Η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ δημοσιεύει το τελικό σχέδιο του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός (ΠΨηΜετ) 2021-2027, πριν την επίσημη υποβολή του στην Ε.Ε. 

Το ΠΨηΜετ 2021-2027, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+, συμβάλλει στο όραμα για την Ψηφιακή Ελλάδα και στην προαγωγή του οικονομικού μετασχηματισμού της χώρας, μέσω:

  • Της παροχής νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, με ταυτόχρονη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της προστασίας δεδομένων, καθώς και της προσβασιμότητας, τηρώντας την αρχή του καθολικού σχεδιασμού,
  • Της διασφάλισης της διαλειτουργικότητας ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών, 
  • Της ανάπτυξης ψηφιακών πλατφορμών για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
  • Της εξασφάλισης συνδεσιμότητας υπερυψηλής ταχύτητας, 
  • Της κάλυψης των αναγκών σε ψηφιακές δεξιότητες στο πλαίσιο της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, εστιάζοντας στην αξιοποίηση και ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής.

Ο Προϋπολογισμός του ΠΨηΜετ 2021-2027 ανέρχεται σε 943.004.310 € (δημόσια δαπάνη).

Σχετικές δημοσιεύσεις