ΕΣΠΑ 2021-2027

Προγραμμα Ψηφιακος Μετασχηματισμος

Ενότητα

Πληροφορίες του Προγράμματος

2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο “ATHENAEUM

Περισσότερα

Οδηγός Προβολής, Διαφάνειας και Επικοινωνίας

Οδηγός Προβολής, Διαφάνειας και Επικοινωνίας του Προγράμματος

Περισσότερα

Προγραμματισμός Προσκλήσεων του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Χρονοδιάγραμμα Προγραμματιζόμενων Προσκλήσεων

Περισσότερα

Εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης ΠΨηΜετ 2021-2027

Δημοσιεύεται το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης (έκδοση 1) του

Περισσότερα

Νεα

Ειδήσεις και Θέματα που αφορούν την Ψηφιακή Τεχνολογία και τις Τηλεπικοινωνίες

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας Αποσφράγι...

Παροχή εργαλείων υποστήριξης αξιολόγησης δράσεων και εξαγωγή στοιχείων που αφορούν...

WiFi4GR - Διενέργεια επαναδιαγωνισμού (Call Off) για τη σύναψη της 3ης εκτελε...

Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο - Παράταση...

WiFi4GR - Διενέργεια επαναδιαγωνισμού (Call Off) για τη σύναψη της 2ης εκτελε...

Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο - Παράταση...

WiFi4GR - Διενέργεια επαναδιαγωνισμού (Call Off) για τη σύναψη της 1ης εκτελε...

Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο - Παράταση...

Ημέρα της Ευρώπης 2023

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Γραφείο τ...

Σύμβουλος Διαχειριστικής Υποστήριξης της ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ για τη διαχείριση του Προ...

Παροχή διευκρινίσεων, Τροποποίηση όρων της διακήρυξης, Παράταση της προθεσμίας υπο...