Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανακοινωσεις

Ειδήσεις και Θέματα που αφορούν την Ψηφιακή Τεχνολογία και τις Τηλεπικοινωνίες

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος Ψηφιακός...

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με Ανοι...

«WiFi4GR» - Αξιολόγηση Απόδοσης Σημείων πρόσβασης και παροχή υπηρεσιών ΣΤΥ

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στελέχωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προ...

Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας «Superfast Broadband»

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Ενεργοποίησης κουπονιών SFBB_Vouchers

Κατάλογος αναθέσεων Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ για το έτος 2021

Κατ’ εφαρμογήν του άρ. 14 της ΥΑ.23451/2017 για την Τεχνική Βοήθεια, ακολουθεί πίν...

Δρασεις

Ενότητα

ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, Υλοποίηση/Υποστήριξη Δράσεων

Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο

Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (Εθνικό

Περισσότερα

Διαστημική Πολιτική

Θέματα που αφορούν τη Διαστημική Στρατηγική της Ελλάδας

Περισσότερα

Ψηφιακές Εφαρμογές για τους Πολίτες

Δράσεις που υλοποιούνται και ενέργειες υποστήριξης

Περισσότερα