ΕΣΠΑ 2021-2027

Αναρτώνται τα ενταγμένα Έργα που διαχειρίζεται η ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014-2020

  • Ημερομηνία ενημέρωσης: 13/9/2023