Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης των πινάκων 1-7 του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού και την ανάπτυξη υποστηρικτικού πληροφοριακού συστήματος