Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5183819

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαδικτυακής Πλατφόρμας για την απλοποίηση και προτυποποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης χρήσης και επανάχρησης του πολιτιστικού αποθέματος του ΥΠΠΟΑ διαχείρισης των αντίστοιχων τελών

  • Ημερομηνία Ένταξης: 28/4/2023
Μέσω του έργου, αναπτύσσεται για λογαριασμό του ΟΔΑΠ ένα έξυπνο front office εργαλείο στην μορφή φιλικής «Εφαρμογής» που του επιτρέπει να προωθεί την αξιοποίηση αρχαιολογικών πόρων με πλήρη σεβασμό του θεσμικού πλαισίου προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και την υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ κατά την άσκηση του θεσμικού του ρόλου έγκρισης της σχετικής αίτησης. Ο ενδιαφερόμενος μπαίνοντας στην διαδικτυακή πλατφόρμα, καθοδηγείται από ένα bot, με ερωτήσεις για να προσδιορίσει σε τι είδους χρήση (ή άλλη μορφής αξιοποίηση) μνημείου, αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τόπου, μουσείου ή άλλου πολιτιστικού αγαθού επιθυμεί να προχωρήσει, και πληροφορείται αν αυτό που ζητείται κατ’ αρχήν επιτρέπεται ή απαγορεύεται και πόσο εκτιμάται ότι κοστίζει η συγκεκριμένη χρήση. Η εφαρμογή του προτείνει εναλλακτικές λύσεις, αν αυτό που ζητείται δεν επιτρέπεται ή είναι εκτός προϋπολογισμού του. Αυτά όλα πριν προχωρήσει σε αναλυτική τυπική αίτηση ώστε να μην χάνει χρόνο χωρίς λόγο ή χωρίς μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Εφόσον αποφασίσει να προχωρήσει με την αίτησή του, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα εγγραφής των στοιχείων του στο σύστημα. Έχοντας εγγραφεί (άπαξ) τα στοιχεία του μπορεί να χρησιμοποιηθούν για περισσότερες αιτήσεις. Αφού υποδεχθεί μια αίτηση και την αποδεχθεί μετά από τυπικό έλεγχο, το σύστημα, συγκρίνοντας με άλλες παρόμοιες αιτήσεις/υποθέσεις και με ένα σύστημα κανόνων, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης παράγει αυτόματα (χωρίς να πληροφορηθεί κάτι ο ενδιαφερόμενος) μια θετική ή αρνητική εισήγηση και όλα τα σχετικά κείμενα, και στέλνει, μαζί με ένα χρονοπρογραμματισμό, τον φάκελο στο ΥΠΠΟΑ που έχει την αρμοδιότητα έγκρισης ή απόρριψης. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ προχωρούν στη σχετική διαδικασία, και εκδίδουν απόφαση. Έχουν ενδεχομένως δυνατότητα να επιταχύνουν αν συμφωνούν με την εισήγηση της Εφαρμογής. Όταν ενημερωθεί για την απόφαση και εφόσον αυτή είναι θετική, ο αιτών πληρώνει με κάρτα, ή με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό, αν πρόκειται για μεγάλο ποσό. Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ο αιτών επικοινωνεί ψηφιακά ή τηλεφωνικά με το front office του ΟΔΑΠ και κανένα άλλο σημείο, γεγονός που είναι σύμφωνο με τους κανόνες καλής διακυβέρνησης. Η εγκριτική ή απορριπτική απόφαση επισυνάπτεται στην αντίστοιχη «θυρίδα» που δημιουργείται από την αίτηση αυτή. Για την υλοποίηση του συστήματος θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονες μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης που θα βοηθήσουν και στο πρώτο στάδιο υποβολής της αίτησης όσο και στην αξιολόγησή της.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 1.800.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €