Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5190357

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ TOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 7/4/2023
Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη της συλλογής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, καθώς και η υλοποίηση υποστηρικτικών της πράξης ενεργειών, όπως νομική υποστήριξη για την πλήρη εκκαθάριση των πνευματικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με τα τεκμήρια της συλλογής, και η διαχειριστική υποστήριξη της προτεινόμενης πράξης.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 477.777,92 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €