Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5198093

Καινοτόμες δράσεις της ψηφιακής Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού με τη χρήση ΤΠΕ και αναδυόμενων τεχνολογιών

  • Ημερομηνία Ένταξης: 7/4/2023
-Οι δράσεις της προτεινόμενης πράξης έχουν ως στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΛΛΕΤ. Ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται πρώτον με την ανάδειξη του πλούτου του αρχείου με τη δημιουργία πλατφόρμας διαχείρισης που επιτρέπει την ολοκληρωμένη παρουσίαση ενός προορισμού στο διαδίκτυο και δεύτερον με την ένταξη του φορέα στη νέα ψηφιακή εποχή μέσω των νέων ψηφιακών εφαρμογών - παραγωγών οι οποίες ενισχύουν την εμπειρία του επισκέπτη τόσο εντός όσο κι εκτός της ΕΛΛΕΤ μέσα από τη χρήση του διαδικτύου και των αναδυόμενων τεχνολογιών.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 640.003,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €