Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5149207

Αναβάθμιση και βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  • Ημερομηνία Ένταξης: 6/4/2023
Tο «Έργο» αποτελείται από δύο επιμέρους δράσεις την ανάπτυξη της υπηρεσίας ediplomas και την αναβάθμιση υπηρεσίας SMS. Πιο συγκεκριμένα: 1. Υπηρεσία eDiplomas: Η υπηρεσία ediplomas αφορά στην ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας μέσω της οποίας πιστοποιούνται οι τίτλοι σπουδών που εκδίδονται από αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς φορείς. Σημείο εκκίνησης θα αποτελέσουν οι τίτλοι των Ελληνικών Α.Ε.Ι και οι αναγνωρισμένοι τίτλοι των Α.Ε.Ι. εξωτερικού. Η πλατφόρμα βάζει τον πολίτη στο κέντρο, δίνοντας σε αυτόν τον έλεγχο της διάθεσης των δεδομένων που τον αφορούν. Συγκεκριμένα, ένας πολίτης αφού αυθεντικοποιηθεί, χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του στο TAXISnet, θα μπορεί να δώσει την συγκατάθεσή του ώστε ένας φορέας (δημόσιος οργανισμός ή εταιρεία) να αποκτήσει πρόσβαση σε επιλεγμένες πληροφορίες για τους τίτλους σπουδών του. Παράλληλα οι δημόσιοι φορείς θα μπορούν να διενεργήσουν εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα, αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας των τίτλων σπουδών που τους έχουν κατατεθεί. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί τεχνολογίες που εξασφαλίζουν τόσο την προστασία των προσωπικών στοιχείων του πολίτη, όσο και την αυθεντικότητα των στοιχείων των τίτλων σπουδών. Κάνοντας τη διαδικασία υποβολής και βεβαίωσης του τίτλου σπουδών απλή και γρήγορη για τον κάτοχο αλλά και για τον φορέα, επιχειρείται ταυτόχρονα και η εξάλειψη του φαινομένου των πλαστών και παραποιημένων τίτλων. 2. Αναβάθμιση υπηρεσίας SMS Το Έργο αφορά στην επέκταση της λειτουργικότητας της υφιστάμενης Πλατφόρμας Παροχής Υπηρεσιών Αποστολής και Λήψης Σύντομων Μηνυμάτων SMS της GUnet (http://sms.gunet.gr). Η υφιστάμενη υπηρεσία παρέχεται μέσω μιας κεντρικής εγκατάστασης που εξυπηρετεί το σύνολο των ιδρυμάτων της Γ’ θμιας εκπαίδευσης και λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ εξουσιοδοτημένων εφαρμογών των ιδρυμάτων που θέλουν να κάνουν χρήση υπηρεσιών SMS και των τηλεπικοινωνιακών παρόχων κινητής τηλεφωνίας της χώρας. Η αναβάθμιση της πλατφόρμας θα επιοτρέψει τη δημιουργία καναλιών δρομολόγησης των μηνυμάτων πέραν του πρωτοκόλλου SMS και πιο συγκεκριμένα θα επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων στην εφαρμογή Viber αλλά και με τη μορφή Push Notifications που θα υποστηρίζονται από την mobile εφαρμογή του εκάστοτε ιδρύματος με στόχο την μείωση του κόστους μηνυμάτων και την ευρύτερη χρήση της από εφαρμογές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 1.855.418,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 1.244.098,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €