Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5130719

ΑΘΩΝΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΜΕΤΟΧΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 13/3/2023
Το Έργο αποσκοπεί στην προστασία και ανάδειξη της Ιστορικότητας των περιουσιακών στοιχείων – μετόχια του Αγίου Όρους στο χρόνο και ταυτόχρονα στην πρακτική αξιοποίηση των στοιχείων αυτών στους τομείς του πολιτισμού και των ερευνών Επίσης, αποσκοπεί και στην ενδυνάμωση των δεσμών του Α.Ο με την κοινωνία, αξιοποιώντας –μεταξύ άλλων– και τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 2.463.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €