Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 6000363

ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 17/10/2023
Τα τελευταία χρόνια όλες οι πόλεις καθώς και οι ευρύτερες τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις έρχονται αντιμέτωπες με την πρόκληση της ψηφιακής μετάβασης Για την αποτελεσματική μετάβαση στην ψηφιακή εποχή απαραίτητος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον δημόσιο τομέα υιοθετεί μια προσέγγιση με γνώμονα τον πολίτη και την ψηφιακή προτεραιότητα σε όλες τις πτυχές της δημόσιας διοίκησης Με τους Δήμους να έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά ραγδαίων αλλαγών σημαντικώνεξελίξεων είναι επιτακτική η ανάγκη διαμόρφωσης των κατάλληλων συνθηκών για την ψηφιακή μετάβαση υιοθετώντας νέες διαδικασίες και δράσεις για την κάλυψη των αναγκών τους Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των ΟΤΑ και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητά τους και να επιτύχει την παροχή βελτιωμένων ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις Με την υιοθέτηση των τεχνολογικά προηγμένων συστημάτων οι Δήμοι θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός έξυπνου και βιώσιμου περιβάλλοντος διαβίωσης για τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες τουΟ στρατηγικός σχεδιασμός επικεντρώνεται στην πρακτική εφαρμογή των τεχνολογικών λύσεων στην καθημερινή ζωή των πολιτών εκμεταλλευόμενος πλήρως τα οφέλη και αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός Οι ψηφιακές λύσεις που δίνουν προτεραιότητα στους πολίτες θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις θα προωθήσουν μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία θα ευνοήσουν μια δυναμική και βιώσιμη οικονομία θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη της πράσινης μετάβασηςΣκοπός της Πράξης Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Καλαμάτας είναι η ανάδειξη της δυναμικής του Δήμου συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων και υφιστάμενων συστημάτων και υποδομών οι οποίες εντάσσονται και υλοποιούν ένα ευρύτερο οικοσύστημα έξυπνης πόλης smart city Οι λύσεις που προδιαγράφονται στην στρατηγική πράξη θα οδηγήσουν αφενός σε ένα αναβαθμισμένο αστικό περιβάλλον αφετέρου θα υποστηρίξουν με ψηφιακές λύσεις καινοτομίας τις ανάγκες και το όραμα του Δήμου Καλαμάτας ενώ θα αποτελέσουν και συνέχεια τόσο υφιστάμενων έργων ανάπλασης όσο και έργων σε υλοποίηση και αναμονής χρηματοδότησης δρώντας συμπληρωματικά σε αυτάΜε το σύνολο των δράσεων του marketplace που έχουν επιλεγεί ο Δήμος Καλαμάτας στοχεύει σε μία ολοκληρωμένη ψηφιακή μετάβαση για την κάλυψη των αναγκών του και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Συγκεκριμένα ο Δήμος θα προβεί στην προμήθεια των ακόλουθων εφαρμογών και συστημάτων έξυπνης πόληςΈξυπνο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης ΣΕΣΈξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑΈξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίωνΈξυπνος Οδηγός Πόλης Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορώνΕγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα στην επικράτεια του δήμουΣύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρωνΟλοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις παροχή συστήματος τηλεργασίαςΚεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤAΗλεκτρονική Τιμολόγηση

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 13/3/2024
  • Προυπολογισμός: 1.949.954,12 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €