Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 6000483

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 21/12/2023
Ο Δήμος Σφακίων επενδύει σε πληροφοριακές υποδομές και ηλεκτρονικά δίκτυα που θα του δώσουν στη συνέχεια τη δυνατότητα να μετασχηματίσει τις διαδικασίες για τη βέλτιστη διαχείριση και αναβάθμιση των λειτουργιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες και τις επιχειρήσεις Στην παρούσα πρόταση περιλαμβάνονται τα κατωθι Υποέργο 1 Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Σφακίων08 Οργάνωση Γραφείου Κίνησης και Διαχείριση Δημοτικού στόλου οχημάτων17 Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών18 Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών34 Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις Network FirewallEndpoint security κλπ και παροχή συστήματος τηλεεργασίας 35 Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων ευφυών πόλεων 38 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Υποέργο 2 Υπηρεσίες Συμβούλου Εκτέλεση ενεργειών ωρίμανσης κατά τη φάση σύνταξης του φακέλου πρότασης Σύνταξη του απαιτούμενου Τεχνικού Δελτίου Πράξης συμπληρώσεις και διορθώσεις Τεχνικού ΔελτίουΕκτέλεση συμπληρωματικών ενεργειών ωρίμανσης κατά τη φάση αξιολόγησης της πράξηςΕνέργειες α πριν την έγκριση των τευχών δημοπράτησης β πριν την Υπογραφή ΣύμβασηςΥποέργο 3 Δράσεις Δημοσιότητας Προβολής και Επικοινωνίας Σχεδιασμός επικοινωνιακής στρατηγικής Κεντρικό μήνυμα παραγωγή και ανάρτηση ενημερωτικού υλικού στα Social media Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου και άρθρων στα ΜΜΕ Δημιουργία και επιμέλεια γραφιστικού περιεχομένου Εκδηλώσεις Προβολής Πράξης και Ενημέρωσης Έκθεση Δράσεων Προβολής και Επικοινωνίας

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 13/3/2024
  • Προυπολογισμός: 203.694,60 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €