Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 6000362

Προμήθεια λογισμικού για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων IoT του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

  • Ημερομηνία Ένταξης: 24/1/2024
Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας επενδύει σε πληροφοριακές υποδομές και ηλεκτρονικά δίκτυα που θα του δώσουν στη συνέχεια τη δυνατότητα να μετασχηματίσει τις διαδικασίες για τη διαχείριση των υποθέσεων Αυτές οι υποδομές παρόλο που δεν είναι ορατές ή άμεσα αντιληπτές από τους πολίτες έχουν πολλαπλασιαστικό όφελος Το παρόν έργο αποσκοπεί στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες αλλά και στην βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών του Δήμου Η πράξη περιλαμβάνει τα εξής έργα 11 Έξυπνος Οδηγός Πόλης Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών 12 Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίηση φακέλων 17Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών 18 Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών 30 Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Προϋπολογισμού Τεχνικού Προγράμματος 31 Προμήθεια συστήματος κανονιστικών αποφάσεων34Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις Network FirewallEndpoint security κλπ και παροχή συστήματος τηλεεργασίας 38 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 13/3/2024
  • Προυπολογισμός: 286.116,92 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €