Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 6000774

Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου

  • Ημερομηνία Ένταξης: 5/2/2024
Οι διαρκείς μεταβολές του σύγχρονου περιβάλλοντος ο μεγάλος όγκος πληροφοριών και δεδομένων που καλούνται να διαχειριστούν οι Δήμοι καθώς και οι αυξημένοι ρυθμοί της καθημερινότητας δημιουργούν την ανάγκη για αναβάθμιση των συστημάτων διαχείρισης των πληροφοριών και της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών Στην προσπάθεια για κάλυψη των εν λόγω αναγκών οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας που είναι πλέον διαθέσιμες αποτελούν δίνουν λύση αυξάνοντας την απόδοση και φέρνοντας τα επιθυμητά αποτελέσματα Οι τεχνολογίες αυτές σε συνδυασμό με τις υποδομές τις υπηρεσίες αλλά και τα προϊόντα που τις αποτελούν μπορούν να αποτελέσουν ένα δυναμικό παράγοντα για την ανάπτυξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησηςΜέσα από το σύνολο των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο έργο ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου σκοπεύει στη ενίσχυση της ταυτότητάς του ως Έξυπνος Δήμος επιδιώκοντας τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ευημερία των κατοίκων του την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας την ηλεκτρονική διακυβέρνηση διαμορφώνοντας ταυτόχρονα ένα πλαίσιο για την αποδοτική διαχείριση των πόρων και την προστασία του Περιβάλλοντος αλλά και την ισχυροποίηση της πολιτικής προστασίας στο Δήμο Οι λύσεις που προδιαγράφονται στην στρατηγική θα οδηγήσουν αφενός σε ένα αναβαθμισμένο αστικό περιβάλλον αφετέρου θα υποστηρίξουν με ψηφιακές λύσεις καινοτομίας τις ανάγκες και το όραμα του Δήμου ενώ θα αποτελέσουν και συνέχεια τόσο υφιστάμενων έργων ανάπλασης όσο και έργων σε υλοποίηση και αναμονής χρηματοδότησης δρώντας συμπληρωματικά σε αυτάΜε το σύνολο των δράσεων του marketplace που έχουν επιλεγεί ο Δήμος στοχεύει σε μία ολοκληρωμένη ψηφιακή μετάβαση για την κάλυψη των αναγκών του και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Συγκεκριμένα ο Δήμος θα προβεί στην προμήθεια των ακόλουθων εφαρμογών και συστημάτων έξυπνης πόληςΈξυπνος Οδηγός Πόλης Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών Δράση 11 marketplace Πολιτιστικές Αθλητικές εκδηλώσεις Διαχείριση ηλεκτρονικού εισιτηρίου Δράση 20 marketplaceΗλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Προϋπολογισμού Τεχνικού Προγράμματος Δράση 30 marketplaceΗλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Κανονιστικών Αποφάσεων Δράση 31 marketplaceΗλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης της Διοίκησης και της επιχειρησιακής ικανότητας των ΟΤΑ Δράση 32 marketplaceΚεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ Δράση 35 marketplace

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 13/3/2024
  • Προυπολογισμός: 209.960,96 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €