Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 6004546

Ψηφιακή Διαχείριση του πολιτισμικού αποθέματος του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου

  • Ημερομηνία Ένταξης: 15/2/2024
Η Πράξη αφορά την ψηφιοποίηση τεκμηρίωση και προβολή στο διαδίκτυο του πλούσιου αρχείου της ταχυδρομικής ιστορίας της χώρας το οποίο φυλάσσεται στο Φιλοτελικό και Ταχυδρομικό Μουσείο Θα αναπτυχθεί ένα ψηφιακό αποθετήριο διαχείρισης του πολιτιστικού αποθέματος το οποίο θα είναι προσβάσιμο από το κοινό αναβαθμίζοντας τον πολιτιστικό ρόλο του Φιλοτελικού Ταχυδρομικού Μουσείου και θα δημιουργήσει προϊόντα με προστιθέμενη αξία για τον πολιτισμό την εκπαίδευση και τον τουρισμό Το υλικό περιλαμβάνει φιλοτελικά εκθέματα σπουδαίων καλλιτεχνών όπως μακέτες ζωγραφισμένες από το χέρι κορυφαίων Ελλήνων ζωγράφων και χαρακτών σειρές γραμματοσήμων Φακέλων Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας και φεγιέ αλλά και τυπογραφικά δοκίμια των σειρών των γραμματοσήμων όπως χρωματικές κλίμακες κλισέ τυπογραφικές πλάκες μετάλλια καθώς και ένα σημαντικό όγκο ιστορικών εγγράφων από τα ΕΛΤΑ 19011930Το Φιλοτελικό Ταχυδρομικό Μουσείο με την υλοποίηση του εν λόγω έργου φιλοδοξεί να εκσυγχρονιστεί να ενισχύσει τον ανοικτό του χαρακτήρα να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο των δράσεών του να αναπτύξει περαιτέρω το κοινό του και να δημιουργήσει εν τέλει τις προϋποθέσεις για νέες δράσεις γεγονός πολύ σημαντικό για τη βιωσιμότητά του Μακροπρόθεσμα δε φιλοδοξεί να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας αποτελώντας έναν ακόμα πόλο έλξης για την Εκπαίδευση και τον Τουρισμό ειδικά δε τον εξωτερικό καθώς διαθέτει παγκοσμίου φήμης φιλοτελικά αντικείμενα πχ Μεγάλες Κεφαλές Ερμή

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 13/3/2024
  • Προυπολογισμός: 703.142,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 703.142,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 488.100,14 €